Reserveringen en algemene voorwaarden

Prijzen
Onze prijzen zijn inclusief huur van staanplaats en gebruik van elektriciteit, gas en water. Op veel campings betaalt u apart voor douche en warm water. Verder betaalt u aan de campingeigenaar toeristenbelasting en eventuele milieuheffingen. U betaalt bij aankomst op de camping een borgsom van €75,-. Bij vertrek ontvangt u dit terug. Eventuele schade, vermissing en/of (extra) schoonmaakkosten verrekenen wij met de borgsom.

Schoonmaak
Voor de eindschoonmaak brengen wij altijd €25,- in rekening. U bent zelf verantwoordelijk voor de afwas, het legen van de vuilnisemmer en het veegschoon achterlaten van de tent.

Voorkeursboeking 
Als u bij uw reservering een voorkeur (bv. voor een bepaalde plek op de camping) hebt aangegeven, dan betaalt u €25,- extra. Wij doen ons uiterste best om uw voorkeur te realiseren, maar kunnen dit niet garanderen.

Borgsom
U betaalt bij aankomst op de camping een borgsom van €75,-. Bij vertrek ontvangt u de borgsom retour. Eventuele schade, vermissing en/of (extra) schoonmaakkosten worden met de borgsom verrekend.

Betaling
Binnen twee weken na ontvangst van de reserveringsbevestiging betaalt u 40% van het totale bedrag (minimaal €150,-) plus de premie van de verzekeringen en de reserveringskosten. De rest betaalt u uiterlijk acht weken voor uw vertrekdatum. Reserveert u binnen tien weken voor vertrek, dan betaalt u het totale bedrag in één keer. Bij niet tijdige betaling heeft Country Camp het recht de reservering - na sommatie - te annuleren; u bent dan zelf aansprakelijk voor de annuleringskosten. Bij nalatige betaling komen alle kosten voor uw rekening.

Wijziging
Voor wijzigingen na reservering brengen wij €20,- administratiekosten in rekening. Op wijzigingen die een gedeeltelijke annulering betreffen, zijn voor dat gedeelte de annuleringsvoorwaarden van toepassing. Als u tijdens het verblijf op de camping de gereserveerde periode verlengt, betaalt u de extra periode direct op de camping. Hiervoor gelden de prijzen die in onze brochure staan; u kunt in deze situatie geen gebruik maken van een aanbieding.

Annulering 
Reserveringen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd. De annuleringskosten zijn 25% van de huursom bij annulering tot acht weken voor de geboekte periode (minimaal €115,-) en 50% van de huursom bij annulering tussen acht en vier weken voor de geboekte periode (minimaal €115,-). Bij annulering binnen vier weken voor de geboekte periode is de volledige huursom verschuldigd. Bij latere aankomst in de tent of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen terugbetaling plaats.

Wijziging/annulering door Country Camp 
Als Country Camp de gereserveerde accommodatie niet kan aanbieden, krijgt de huurder hiervan direct bericht. U krijgt een passend alternatief aangeboden zonder verhoging van de reissom. Maakt u hier geen gebruik van, dan krijgt u binnen twee weken reissom en reserveringskosten terug. Country Camp is hier niet aan gehouden in geval van overmacht, zoals bv. bij het uitroepen van de noodtoestand in het gebied van de camping, het uitbreken van besmettelijke ziekten die voor mens en/of dier gevaarlijk kunnen zijn en dreigend overstromingsgevaar.

Groepsverhuur
Wij verhuren onze tenten alleen onder strikte voorwaarden aan groepen. Neem contact met ons op om deze optie te overleggen.

Aansprakelijkheid
Country Camp is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel ontstaan tijdens het verblijf op een van onze campings, ongeacht de oorzaak hiervan. Dat geldt ook voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen of geld.