Disclaimer

Country Camp besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. De gegevens op deze website kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Wij verplichten ons niet de informatie op de site te actualiseren of eventuele fouten te corrigeren. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Aansprakelijkheid wordt dan ook in geen enkel geval aanvaard. 

Wij garanderen voorts niet dat de site continu en foutloos zal functioneren en aanvaarden ook geen aansprakelijkheid dienaangaande.